Bestaat Goed en Kwaad?

Hoe Lucifer van het licht in de duisternis viel – en over de Aarde regeerde

Vanuit het non dualisme zou je kunnen zeggen dat goed of kwaad niet bestaat en dat alles “goed is zoals het is”. Dat is een spirituele misvatting die de mensch in deze tijd een beetje in de weg zit. Het is de bedoeling dat we differentiëren en bewust kiezen met de vrije wil die we daartoe gekregen hebben. Zodat we op een non dualistische manier met goed of kwaad om kunnen gaan. Beide zijn hoger dimensionale krachten en ze bestaan al ver voordat de mens er was.

Het Goed
Het Absolute, het grote AL is de enige werkelijkheid die er altijd is geweest en er altijd zal zijn. Het is onveranderlijk, bewust, vol kennis en liefdevol. Het is de ‘lege’ ruimte waarin alle universa, sterrenstelsels, planeten, mensen, dieren, planten en andere wezens hun dansje kunnen doen. Het Al is Bewustzijn en zonder bewustzijn kan iets niet bestaan. Alle ‘objecten’ die los van elkaar lijken, zijn uit het bewustzijn voortgekomen en maken daar deel van uit. Zie het voor je als een stille, bewegingsloze ruimte waar een trilling ontstaat. Deze trilling veroorzaakt weer fijnere trillingen in zichzelf. Creatie begint. En helemaal aan het einde van die trilling, is de energie zo gecondenseerd dat het materie wordt. Hier, kun je het resultaat van je gedachte waarnemen of zelfs vastpakken. De essentie van het Al is liefde. En liefde is gebaseerd op vrije wil. God, Licht, Liefde, Vrijheid; .er is niets wat dit licht kan doven. Wel kun je het licht blokkeren maar als je de blokkade weg haalt zie je dat het licht nooit weg is geweest. Licht kan de duisternis opheffen; niet andersom.

Het Kwaad
Lucifer was één van de hoogst geëvolueerde wezens in het begin van de creatie (of volgens vele overleveringen de tweede zoon van God). Tot Lucifer zich met zijn kwaliteiten ging identificeren en trots werd op zijn schoonheid en kracht. In plaats van bescheiden en dankbaar te zijn werd hij hoogmoedig. Hij begon zich te vergelijken met anderen (het begin van al het oordelen) en raakte dieper verstrengeld in het idee van “ik en de ander” (ego). Daaruit ontstond het verlangen te wedijveren met degenen die hij als beter beschouwde en hen die hij als mindere beschouwde te domineren. Dit archetypische conflict is de zetel van alle broederschappen en oorlogen.  Aangezien in deze hoogste dimensie iedere gedachte meteen werd gematerialiseerd, is Lucifer in de wereld van zijn eigen schaduw gevallen. Vanuit zijn zuivere zijn kwamen er egocentrische gedachten die zich manifesteerden als zijn nieuwe werkelijkheid. Eenheid werd vervangen door dualiteit; tijdloos door verleden en toekomst. Zijn verlangen anderen te overtuigen was succesvol; één derde van alle entiteiten koos er voor Lucifer te volgen en hun eigen koninkrijk op te richten, beter dat van God. Hiermee was Lucifer niet langer de drager van licht, maar werd de leider van schaduw. Zijn naam veranderde in Satan (in sommige verhalen stelde Lucifer in andere werelden een prins aan en op Aarde werd dit Satan). Het woord Satan komt van ‘Shatana’ in Hebreeuws en betekent terugval of vernietiging, maar ook veroorzaker van terugval. Satan is niet alleen zelf een gevallen engel maar sleept ook anderen met zich mee. Lucifer staat lijnrecht tegenover de vrije wil. Hij wenst als heerser erkend te worden en kiest voor een totalitaire aanpak. Hij voelt zich superieur en vindt het vanzelfsprekend dat inferieuren hem dienen. Hij gebruikt manipulatie, leugens, hypocrisie en valse voorwendselen om zijn wil door te drijven en desnoods geweld.

Elite vorming
Ego en superioriteitsgevoel zijn een vruchtbare bodem voor elite vorming; kleine groepjes die zich verheven voelen boven de rest. Hier kunnen we de link trekken naar de 1% die de wereld regeert, en die met weinig verhullende symboliek over de hele wereld terug te voeren is naar de FreeMasons, die veel verschillende genootschappen als dekmantel gebruiken voor het gedachtengoed van Lucifer. Deze elite; zijn dit mensen die liefdevol en belangeloos in dienst staan van de bron van Liefde en is al hun handelen afgestemd op de behoeften van de mensheid? Of handelen zij vanuit eigenbelang en proberen zij ons hun totalitaire plannen op te dringen? Gebruiken ze een boodschap van angst of van liefde? Zijn zij transparant over hun plannen of gebruiken zij manipulatie en valse voorwendselen om hun plannen er door heen te drukken? En hoe gaan zij om met kritische vragen of tegengeluid? Spreken zij de waarheid? Zodra je mensen op leugens kunt betrappen weet je zeker dat ze niet aan de kant van het licht staan; licht is waarheid. In verschillende geheime geschriften wordt door middel van magie, numerologie (666) en rituelen, Lucifer als drager van het Licht aanbeden. Waar zij vooral een hekel aan hebben is Jezus Christus en de boodschap van liefde die hij uitdroeg. Jezus zou gelijk staan aan aartsengel Michaël, wat de broer van Lucifer zou zijn. De ‘jaloerse broer’ zoals je die in veel geschriften terugvindt. De zonde bestaat niet in de geschriften van de FreeMasons; je kunt juist doen wat je wilt; moraal wordt gelijk getrokken aan de natuur waar het recht van de sterkste overwint. Het wordt aangemoedigd om je seksuele voorkeuren uit te leven en de 99% van de mensheid wordt gezien als inferieur.; niet wetende schapen die gemakkelijk te manipuleren zijn.

Satanisme
Het is opmerkelijk dat de Elite die onze wereld regeert een sterke connectie heeft met verschillende vormen van Satanisme. Steeds meer meldingen van satanisch ritueel misbruik versus 8 miljoen kinderen per jaar die verdwijnen uit rampgebieden, jeugdgevangenissen, weeshuizen, tehuizen, centra of worden gewoon gestolen van straat. Getuigen vertellen dat het ondergrondse pedofielen netwerk zo groot is, dat iedereen op hoge posities in politiek en entertainment er bij betrokken is. Geld en macht worden je beloofd als je de deuren van je geweten voorgoed durft te sluiten. Bijzonder is ook de kunst waar de Elite van houdt; kinderen die gevangen worden, poppen die uit elkaar zijn gerukt, een glijbaan in de vorm van een stijve penis die een vagina binnen dringt. De symboliek van Satan is alom vertegenwoordigd; alleen als je het niet weet zie je het niet. Het lijkt of de evil forces een dikke vette middelvinger uitsteken, in our face.

Warriors
Wat we nodig hebben zijn mensen die op durven te staan voor licht, liefde, vrijheid en waarheid, zelfs als zij dat met hun eigen vrijheid moeten bekopen. We hebben mensen nodig die NEE! durven zeggen in plaats van OK OK we gaan wel mee. We hebben nu even niets aan mensen die zich niet durven of alleen maar positief uit willen spreken; ‘playing nice’ omdat het onderwerp te ongemakkelijk is en je als boodschapper veroordeelt wordt. Er is in deze tijd echt meer moed nodig. Moed om te kijken naar wat ogenschijnlijk goed maar direct of indirect het kwaad vertegenwoordigt. Maar zeker ook hoe dat zit bij jou zelf. Op welke momenten kies jij bewust voor Liefde, en hoeveel momenten passeer je je innerlijke gids om op dat moment wat meer comfort of gemak te genieten?

Alleen het licht van ons bewustzijn kan het donker doen verdwijnen. Het wordt een spannende tijd, waarin zoals het er nu uit ziet voorgoed wordt afgerekend met democratie. Een ‘inferieur systeem van de dommen’ zoals dat letterlijk genoemd wordt. De bedoeling was in 2050 een nieuw wereldsysteem te implementeren. Inmiddels is dat verschoven naar 2024.

Wil je meer verdiepen in het spirituele aspect, zonder zelf de rabbit hole in te hoeven lees
TranscEnding the Global Power Game – Armin Risi
Lovestream 8 (Youtube) Christine von Dreien  

Uiteindelijk zal het licht overwinnen, maar er zijn al veel perioden geweest van lange duisternis. Leiders van de FreeMasons zijn verantwoordelijk geweest voor honderden miljoenen doden in oorlog en revoluties die zij zelf georkestreerd hebben.

So, be Awake.

Plaats een reactie

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap